Op 24 september 2021 schreef Motorrijders.nl een artikel genaamd ”Echt alles over de motorhelm”. In onze ogen een fantastisch artikel, vol onmisbare tips over de motorhelm. 

En natuurlijk vinden wij daar wat van. Fantastisch, zoals je hierboven las, want alle kennis die wordt verspreid die de veiligheid van motorrijders (of helmdragers in het algemeen) verbetert, bejubelen we.
Én we hebben ook wat aanvullingen. We hebben dit artikel namelijk getoetst aan (en waar nodig aangevuld met) de informatie over “de zeven elementen die een helm veilig maken”.

Element #4: pasvorm

‘Onderzoek door helmenfabrikanten heeft duidelijk aangetoond dat bijna driekwart van de motorrijders met een te grote helm rijdt.’

In het artikel wordt veel aandacht besteed aan het element ‘pasvorm’, met name over dat een helm ook (meer dan) “aan” moet zitten. Broodnodig, wat ons betreft, en dat wordt onderschreven het onderzoek door fabrikanten van helmen waarnaar wordt gerefereerd.
Ook wordt het juiste gewicht van de motorhelm aangedragen als belangrijk element om een motorhelm op te selecteren.

Element #6: schoon en hygiënisch

Ook ons zesde element heeft op bepaalde wijze een plekje gekregen in het artikel, onder de noemer ventilatie. Hierover schrijft men

(…) Er zijn genoeg voorbeelden van motorrijders die onwel zijn geworden omdat ze simpelweg geen frisse lucht meer inademden. In droge lucht zit ongeveer 0,3% kooldioxide, voor uitgeademde lucht is dat 4%! Blijf je dus de zeer beperkte hoeveelheid lucht in je helm in- en uitademen zonder toevoer van frisse buitenlucht, dan stijgt het percentage koolstofdioxidegas dat je inademt razendsnel. Dit kan weer leiden tot een teveel aan CO2 en een tekort aan zuurstof in het bloed. Met als gevolg misselijkheid en duizeligheid en dat wil je echt niet op de motor!

De ontbrekende elementen

Van de uiteindelijk zeven elementen die een helm veilig maken voor de gebruiker, wordt er in dit artikel aandacht besteed aan twee.

Is dat dan fout? Onvolledig of zelfs slordig van ze?

Nee, verre van! Zoals gezegd zijn we blij met ieder platform dat zich bezighoudt met de veiligheid van helmdragers in het verkeer.
Wij zien het juist als onze missie om onze specialistische en aanvullende kennis op dit gebied aan te bieden en te verspreiden, en daarmee iedere geïnteresseerde mee te geven dat er méér elementen zijn die een helm veilig maken. Wel 7 in totaal!.

Voor de volledigheid, hieronder de 7 elementen die met elkaar een helm veilig maken voor de gebruiker:

Een veilige helm:

  1. heeft het juiste keurmerk (in o.a. Europa ECE 22-05 of ECE 22-06);
  2. heeft géén defecten of beschadigingen;
  3. is niet ouder dan 7 jaar;
  4. zit zeer nauwsluitend om het hoofd en gezicht;
  5. wordt gebruikt zoals bedoelt (o.a. aantrekken kinband);
  6. is van buiten (vizier) én van binnen schoon;
  7. is goed zichtbaar (lichte kleuren, reflectie, verlichting).